Algemene voorwaarden

Deelname aan de kinderyoga lessen betekent akkoord gaan met de volgende voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan onder andere gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van uw kind door de docent. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Aanmelden:
U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Dit formulier vindt u op deze website.
Verzoek hierbij is om lichamelijk klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de lessen. Zo nodig zal Kind in Balans Aalsmeer vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Indien er per direct geen plaats is , dan zal uw kind op de wachtlijst komen. Bij een vrije plek, laat Kind in Balans Aalsmeer dit tijdig weten. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan verzoekt Kind in Balans Aalsmeer u dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Betalen:
U kunt voor aanvang van de les contant betalen of het cursusgeld overmaken naar:
Rekeningnummer: NL46ABNA0446911712
Ten name van: C. Buyzerd
Onder vermelding van de workshop, datum en de namen van de deelnemers.

Korting:
Wie zich gelijk inschrijft voor minimaal 5 workshops krijgt korting. Hierbij gelden de volgende regels:
Je geeft aan op welke data je wilt mee doen.
Het volledige cursusgeld dient voor aanvang van de eerste workshop betaald te zijn.
Als u een kind heeft op Solidoe dan krijgt u korting op het lesgeld. Vermeld hierbij van welke vestiging van Solidoe u af komt.

Afmelden bij ziekte of afwezigheid:
Afmelden dient zo spoedig mogelijk door gegeven te worden. Je kunt je afmelden via kindinbalansaalsmeer@gmail.com of telefonisch op 06-22908928
Afmelding op de dag zelf graag telefonisch doorgeven.

Afwezigheid docent:
Indien de docent niet in staat kan zijn de les te verzorgen, dan wordt je daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. Deze les zal op een door Kind in Balans Aalsmeer te bepalen moment worden ingehaald.

Brengen en halen:
Kind in Balans Aalsmeer verzoekt u ervoor te zorgen dat u kind op tijd aanwezig is (5 a 10 min voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden.

Social Media:
Het maken van foto’s en video mag alleen in overleg met de docente en overige cursisten. Dit i.v.m. de Privacy en rust tijdens de les!

Kleding:
Zorg ervoor dat u kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen. (bv. trainings- of joggingbroek en een T-shirt). In de winter zijn sokken met een antislipzool aan te raden. Yogamatten, kussens en dekens zijn aanwezig. Kind in Balans Aalsmeer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.